Obvodná  poľovnícka  komora  Malacky
Slovenský poľovnícky zväz - Okresná organizácia Malacky

line decor
  
line decor
 

 

 

 


 

POPLATKY

Všetci vystavovatelia zo Slovenska musia mať výstavné poplatky uhradené vopred.
Platba na mieste je možná len pre zahraničných vystavovateľov.

 Za 1. psa

17 EUR

 Za každého ďalšieho psa

13 EUR

 Triedy šteniat, dorastu, veteránov, čestná

11 EUR

 Súťaže: dieťa a pes, JH, pár psov, chov. skupina

8 EUR

Bankové spojenie:
Prima Banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu/IBAN:

SK66 5600 0000 0032 5538 9031


Do správy pre adresáta Vás poprosím uviesť správu
OV2018_vaše meno_vaše priezvisko

Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ.
 

.