Obvodná  poľovnícka  komora  Malacky
Slovenský poľovnícky zväz - Okresná organizácia Malacky

line decor
  
line decor
 

 

 

 


 

Program výstavy:
9,00 - 9,30 hod.
- príjem psov
od 9,30 hod. - posudzovanie psov
Po skončení posudzovania - záverečné súťaže

Triedy:
Mladšieho dorastu
- 3-6 mesiacov
Dorastu - 6-9 mesiacov
Mladých - 9 - 18 mesiacov
Stredná - 15 - 24 mesiacov
Otvorená - od 15 mesiacov
Pracovná - od 15 mesiacov, pracovný certifikát
Šampiónov - od 15 mesiacov, s titulom Ch., ICh.
Čestná - pre psov s titulom CH, ICH, KV, ŠV, NV
Veteránov - od 8 rokov

Tituly:
Víťaz triedy - Môže byť udelený na oblastných výstavách jedincom, ktorí získali v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov, veteránov a čestnej ocenenie výborný 1.
V prípade rozdelenia plemena podľa sfarbenia, veľkostného rázu a druhu srsti môže byť tento titul udelený v každej triede. U plemena NO môže byť udelený titulv triede mladých jedincovi, ktorý získal ocenenie veľmi dobrý 1.
Oblastný víťaz nastupujú jedinci, ktorí získali ocenenie Vítaz triedy, osobitne psy a osobitne suky z tried strednej, pracovnej, otvorenej, šampiónov.

Súťaže:
Dieťa a pes, Junior Handling I., II.
Najkrajšie šteniatko, Najkrajší dorast,
Najkrajší jedinec z triedy čestnej,
Najkrajší pracovný pes
Najkrajší pár psov, Chovateľská skupina, Najkrajší veterán,
Najkrajší mladý pes OBLASTNEJ VÝSTAVY

Najkrajší pes OBLASTNEJ VÝSTAVY

Všeobecné ustanovenia:
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Dovezené jedince musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. V areáli výstaviska je zakázaný predaj šteniec! Zmena rozhodcu vyhradená.

Veterinárne predpisy:
Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde, najmenej 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT!
 

.